Over Ons

HeyDay Europe Financial Technology is in 2017 opgericht door onder meer Ralph Loop en Chantal Verhoeven. Dit vanuit de overtuiging dat iedereen in Nederland die, om wat voor reden dan ook, financiële zorg nodig heeft van een professionele budgetbeheerder of bewindvoerder toegang moet hebben tot een beheerrekening en leefgeldrekening.
Onze samenleving is, zeker op het gebied van financiën niet altijd eenvoudig. Samen met onze partners leveren wij graag een bijdrage aan een stukje financiële rust via onze BBC-rekeningen. Daarnaast zijn wij goed bekend met de dilemma’s en uitdagingen waar bewindvoerders en budgetbeheerders in hun sector mee te maken hebben.

Ambitie
Onze ambitie is een positieve bijdrage te leveren aan de toegang tot het financiële stelsel van kwetsbare personen in onze samenleving. Daarnaast stimuleren wij de partijen in de keten bewind en budgetbeheer tot het delen van kennis en ervaring. Ons platform stellen wij dan ook graag open voor iedereen die, op wat voor manier dan ook, de keten nog beter kan laten samenwerken en de belangen van cliënten nog beter kan borgen.

System Integrator
Wij zijn een system integrator. Wij verrichten zelf geen handelingen op het vlak van inkomens- of rekeningbeheer. Die handelingen zijn voorbehouden aan de Professionele Inkomensbeheerders en onze banking partner.
Ons platform ontsluiten wij in samenwerking met de huidige softwareleveranciers van Professionele Inkomensbeheerders enerzijds en Banking Circle. In ons innovatieve platform komen beide werelden samen.

Kwaliteit
Wij hechten aan een goede kwaliteit van onze processen en systemen. Dit blijkt ook uit onze ISO certificeringen 9001 en 27001.